Články

Adopcia organovej píšťaly

HAUS adoptoval organovú píšťalu

Kto raz začul impozantný hlas organu a nechal sa unášať jeho zvukom umocneným akustikou chrámovej architektúry, určite v jeho sugestívnych tónoch našiel hlboký duchovný pokoj a blízkosť očisťujúcej pokory.

Takéto emócie rozdáva už viac ako 300 rokov aj organ v prešovskej Konkatedrále sv. Mikuláša. Za ten čas prežil všetky nepokojné obdobia, ktoré sa naším mestom prehnali a stále pomáhal napĺňať srdcia silou a nádejou. A teraz potrebuje pomoc on sám. HAUS nestál bokom a pomohli sme tiež.

Organ v Konkatedrále sv. Mikuláša je v havarijnom stave a náklady na jeho rekonštrukciu sa odhadujú zhruba na 430 tisíc eur. Je to naozaj ohromná čiastka. Jeho záchrany sa však ujalo Občianske združenie Prešovská gotika, ktoré v roku 2017 prišlo s kampaňou „Adoptuj si organovú píšťalu“. Jej cieľom je získavanie prostriedkov na rekonštrukciu Svätomikulášskeho organa od donorov formou adopcie organovej píšťaly. Ich mená, alebo mená ich rodín budú zvečnené na píšťale darcov, ktorá bude reálnou funkčnou píšťalou umiestnenou v organe. Adopciou jednej z jeho píšťal sme k záchrane Svätomikulášskeho organu prispeli aj my. Veríme, že píšťala od HAUSu bude nadlho do duší návštevníkov kostola vlievať tie najkrajšie tóny.

Prešovský Svätomikulášsky organ je päťdielny renesančno – ranobarokový organ pochádzajúci z konca 17. storočia. Pozostáva zo 43 registrov umiestnených v troch skriniach, má 3 480 píšťal a 20 zvonov. Neodmysliteľne patrí do histórie nášho mesta a ľudom, ktorí si ctia hodnoty svojich predkov. Má veľkú historicko-kultúrnu hodnotu a okrem bohoslužobných hudobných diel prispel na rôznych podujatiach ku kultúrnemu obohateniu občanov Prešova interpretáciou skladieb napríklad Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka, ale aj Ennia Morriconeho.