Články

Bezpečné fľaše

V nedávnom období sa na Slovensku stalo veľa závažných udalostí spojených so zlým pripojením fliaš ku spotrebičom. Zlé pripojenie fliaš má za následok potenciálny únik plynu a s tým spojené nebezpečie požiaru resp. výbuchu. TOMEGAS s.r.o ako jediný prichádza na slovenský trh s novinkou.
Zákazníkom dodávame bezplatne 2 ks tesnenia na bezpečné pripojenie fľaše a regulátora.